Søkeveiledning

Skogtiltaksfondet forholder seg til alle andre søknadsskjema (Forskningsrådets, Innovasjon Norges osv.),

Prosjektbeskrivelsen bør inneholde følgende punkter for å klargjøre viktige momenter i prosjektet:

 • Hvem er søker?  Se "Om Fondet" for hvem som er søknadsberettiget 
 • Hva skal gjøres?
 • Hovedmål, delmål og en kort beskrivelse av oppgavene/tiltakene
 • Hvorfor skal det gjøres?
 • Hva kan man oppnå?
 • Hva er gjort tidligere på området?
 • Forholdet til eksisterende kunnskap
 • Hvem skal utføre arbeidet, og hvorfor er disse valgt?
 • Andre samarbeidsparter
 • Risikoelementer i prosjektet. Hva er kritisk faktor i prosjektet?
 • Framdriftsplan med sluttdato
 • Budsjett/kostnadsplan
 • Finansieringsplan
 • Plan for resultatformidling

Publisert / oppdatert dato: 01.10.2013